hero image
جشن انگور در شهر قزوین
hero image
جشن انگور در شهر قزوین

جشن انگور

برگزاری جشن در هنگام برداشت محصولات در همه جهان رواج دارد و مردم ایران نیز علاوه بر جشن‌های مللی و تقویمی، مراسم شادمانی و پایکوبی در زمان برداشت فرآورده‌های کشاورزی و باغی را برپا می‌کرده‌اند.یکی از این آیین های مردمی"جشن انگور" است که از روزگاران گذشته در استان قزوین و شهرستان تاکستان برگزار می شود.از انواع بی شمار انگور،بیش از چهل نوع انگور در استان قزوین کاشته می شود که مهمترین آنهاعبارتند از: شاهانی، بیدانه سفید، بیدانه قرمز، فخری، عسگری، صاحبی، چفته، ریش بابا، رازقی، اولوغی، خلیلی، میش پستان، حسینی، ملکی، یاقوتی، رجبی سیاه، رجبی سفید، اتابکی،طایفی،یارجین، مثقالی،سنجری و.. شهر تاکستان همه ساله در شهریور ماه شاهد برگزاری جشن انگور بوده و طی آن علاوه بر اجرای موسیقی فولکوریک و بومی سروده‌ها، تقدیر از تولید کنندگان انگور در محلات مختلف، از پدیدآورندگان مرغوب‌ترین انگور، بیشترین انگور، نوآوری در کاشت، داشت و برداشت انگور تجلیل می‌شود.
زمان برگزاری
هرساله 24 شهریور