hero image
جشنواره توت علویجه در استان اصفهان
hero image
جشنواره توت علویجه در استان اصفهان

جشنواره توت علویجه

در راستای دست یابی به توسعه پایدار منطقه از منظر گردشگری، جشنواره گردشگری توت علویجه به صورت سالانه در تقویم رویدادهای فرهنگی گردشگری استان ثبت شده و با تمام توان از برگزاری این جشنواره در راستای توسعه گردشگری پایدار در پهنه استان اصفهان حمایت می‌کنیم.
زمان برگزاری
خردادماه سال 1397(هرساله)