hero image
جشنواره گلاب گیری در استان اصفهان
hero image
جشنواره گلاب گیری در استان اصفهان
hero image
جشنواره گلاب گیری در استان اصفهان

جشنواره گلاب گیری

شهر قمصر یکی از شهرهای استان اصفهان و در ۴۰ کیلومتری شهر کاشان است. این شهر زیبا که در یک دره قرار دارد و دور تا دور آن را کوه احاطه کرده است، به پایتخت گل و گلاب جهان شهرت دارد. هر سال از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد جشنواره گلابگیری در این شهر و شهرهای اطراف مثل نیاسر و کاشان برگزار می‌شود و بسیاری از گردشگرها از سراسر ایران و جهان برای دیدن فرایند گلابگیری به این شهر مراجعه می‌کنند.
زمان برگزاری
اردیبهشت ماه هرسال