hero image
جشنواره انار بادرود در استان اصفهان
hero image
جشنواره انار بادرود در استان اصفهان
hero image
جشنواره انار بادرود در استان اصفهان

جشنواره انار بادرود

شهربادرود با برخورداری از جاذبه‌های گردشگری نظیر آستان مقدس آقا علی عباس(ع) ، خانه‌های تاریخی، محوطه های باستانی 7 هزار ساله و رمل‌های کویری جز مناطق گردش پذیر در استان اصفهان محسوب می‌شود که دارای 2 هزار هکتار باغات انار است و هر ساله بالغ بر 40 هزار تن انار از این مناطق راهی بازارهای داخلی وخارجی می‌شود.
زمان برگزاری
مهرماه سال1397(هرساله)