hero image
جشنواره عروسکی سرزمین من در استان یزد

جشنواره عروسکی سرزمین من

این پروژه حاصل ماه ها پژوهش میدانی، کتابخانه‌ای و موزه‌ای درباره لباس های مردم اردکان و همچنین عروسک بی بی کُگ است. ، «بی‌بی کگ» نام عروسک آیینی زرتشتیان است. این عروسک به صورت زنان زرتشتی این منطقه طراحی شده و جنبه بازی و بازیچه ندارد بلکه یک عروسک آیینی است که نذر و نیاز مردم را برآورده می کند.
زمان برگزاری
28شهریور سال 1397