hero image
جشنواره اسب کرد در استان کردستان
hero image
جشنواره اسب کرد در استان کردستان
hero image
جشنواره اسب کرد در استان کردستان

جشنواره اسب کرد

حفظ و احیای نژاد اسب اصیل کرد در شهرستان بیجار و همچنین توسعه ورزش سوارکاری، توسعه گردشگری، اقتصاد و شناساندن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شهرستان بیجار از جمله مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
زمان برگزاری
7 سپتامبر 2018، ساعت 4:30-9 سپتامبر 2018، ساعت 4:30
شهریور ماه هرسال