hero image
جشنواره آفتابگردان(خوی) در استان آذربایجان غربی
hero image
جشنواره آفتابگردان(خوی) در استان آذربایجان غربی
hero image
جشنواره آفتابگردان(خوی) در استان آذربایجان غربی

جشنواره آفتابگردان(خوی)

در این جشنواره گروه های فرهنگی و هنری از استانهای تهران، زنجان، گیلان، بوشهر، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد با برپایی غرفه های متنوع صنایع دستی و سوغاتی های محلی عرضه کرده اند. اجرای موسیقی سنتی ایرانی، سرنا نوازی و عاشیق خوانی از جمله برنامه های متنوع و جذاب این جشنواره است. امسال در ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوی تخمه آجیلی آفتابگردان و کدوی آجیلی کشت شده است و این میزان کشت به علت واردات بی رویه در مقایسه با سال گذشته ۲۵درصد کاهش دارد. شمشیری، پسته ای، دور سفید و بادامی از جمله ارقام کشت شده آفتابگردان و کدو در خوی است. در شهرستان خوی بیش از ۱۵ هزار خانوار در زمینه کشت آفتابگردان و کدو فعال و امرار معاش می کنند. جشنواره آفتابگردان تا ۲۳ شهریور ادامه دارد
زمان برگزاری
اواخر شهریور سال 1397