hero image
جشنواره هامین سراوان در استان سیستان و بلوچستان
hero image
جشنواره هامین سراوان در استان سیستان و بلوچستان

جشنواره هامین سراوان

"هامین" به معنای فصل برداشت خرما در منطقه بلوچستان است که مردم این منطقه چند ماه را در نخلستان‌ها برای تولید خرمایی مرغوب صرف می‌کنند. آرایش نخیلات و برداشت محصول مراحلی هستند که به طول می‌انجامند و در طی این مدت کشاورز چندین بار مجبور به بالا رفتن از درخت خرما می‌شود. علاوه بر موضوعات خاص کشاورزی بحث های مهم اجتماعی و فرهنگی در این آیین در منطقه بلوچستان وجود دارد که با توجه به سختی کار، همکاری، همدلی، مشارکت و تعاون مردم با یکدیگر را به نمایش می‌گذارد.هدف مهم دیگر از برگزاری این جشنواره افزایش شهرت استان، ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین کشاورزان و مردم منطقه و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی روستاها، مهاجرت معکوس، معرفی غذاهای محلی و سنتی و تولیدات روستا، معرفی پوشش های بومی و محلی و نیز معرفی ظرفیتها، توانمندیها و الگوهای موفق تولید و کارآفرینی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان است.
زمان برگزاری
24 مرداد هر سال