مقصدت رو پیدا کن    
رویدادهای گردشگــری   
برگزاری اولین جشنواره برداشت انگور

شهرستان کارون امسال با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و فرمانداری این شهرستان کلیه دستگاه‌های اجرایی را درگیر معرفی ظرفیت‌های تابستانه استان خوزستان کرد و یکی از این ظرفیت‌ها برداشت انگور در کنار برداشت خرما است می‌توان گفت هدف اصلی این جشنواره معرفی تمام ظرفیت‌های پنهان شهرستان کارون و بطور کلی استان خوزستان در تابستان است. در این جشنواره سفر به سفره‌ها را خواهیم داشت و چند نمونه غذای محلی پخت می‌شود؛ بازی‌های محلی و مراسم محلی قوم عرب مانند یزله و علوانیه که ثبت ملی شده‌اند در این جشنواره برگزار خواهند شد همچنین اتفاق بسیار جالب عرضه انگور در ظرف‌های حصیری 2 الی 4 کیلو با قیمت بسیار مناسب بطور مستقیم توسط کشاورز در این جشنواره است.

چهاردهم و پانزدهم تیرماه97

آئین ها و مراسم زیارتی قره کلیسا

مراسم آئینی عبادی قره کلیسا که به لحاظ سالگرد طاطاووس یکی از حواریون مسیح در این منطقه برگزار می شود،از جمله مراسم اقلیت های مذهبی ارامنه است که از جهات گوناگون دارای ویژگی های مختص به خود میباشد .زمان برگزاری این مراسم بر اساس تقویم شمسی ممکن است هر ساله از 25 تیر تا هفته اول مرداد ماه متغیر باشد .مراسم این ایام طی روزهای پنجشنبه،جمعه و شنبه به اجرا در می آید .با ذکر این نکته که زائران و مسفران از یک روز قبل برای حضور در مراسم و اتراق در چادر هایی که از سوی شورای خلیفه گری ارامنه بر پا شده و یا چادرهای شخصی ،از دور و نزدیک خود را به محل میرسانند .شرکت در مراسم برای ارامنه اجباری نبوده و هر کس تمایل داشته باشد می تواند برای انجام فرایض دینی به صورت گروهی یا افرادی در کلیسا حضور داشته باشد.

25 تیر ماه تا هفته اول مرداد ماه

رویدادهــای گردشگــری